Unieważnienie przetargu na najem pojazdów do obsługi podróży zagranicznych – KAJAK POLO

Dotyczy przetargu prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na najem samochodów, busów, autobusów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj) – KAJAK POLO.

Organizator informuje o unieważnieniu przetargu – w przetargu nie wpłynęła żadna oferta.