Opłaty

OBOWIĄZUJĄCE wysokości opłat 2021-2024

 1. Składka członkowska 
  Opłata składki członkowskiej wynosi 300,00 zł
  Wpłat prosimy dokonywać na konto:

         Polski Związek Kajakowy
         ul. Jana Kazimierza 45/U7
         01-248 WARSZAWA
         53 1240 2034 1111 0000 0307 0530
         tytuł przelewu: składka członkowska za rok …. (2021, 2023, itp.)
  Deklaracja członkowska
  Kopie dokumentów załączonych do deklaracji należy opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” (podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu).
 2. Zaświadczenia  (np.: o klasie sportowej, wynikach za sezon (od 2015 r.), przynależności do KN, rekomendacje, itp).:
  • od zawodnika – 35 zł
  • do klubu za zaświadczenie zbiorcze – 100 zł
   Potwierdzenie wyników sportowych:
   Wniosek powinien zawierać: nazwę zawodów, miejsce, termin, konkurencję, zdobyte miejsce na zawodach, przynależność klubową zawodnika, cel wydania zaświadczenia.

                      Przykład:
                      Mistrzostwa Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.
                      I miejsce w konkurencji K1 200 m
   Potwierdzenie klasy sportowej:
   W przypadku potwierdzenia klasy sportowej prosimy podanie klasy, która ma zostać potwierdzona oraz wyniku za jaki została uzyskana.
                     Przykład:
                     Klasa „M” (Mistrzowska) za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów, Poznań, 04-07.07.2018 r.
   Zaświadczenia wystawiane są do 7 dni roboczych.
 3. Licencje zawodnicze:
  • przedłużenie licencji na rok        – 10 zł
  • młodzik, junior i junior młodszy – 20 zł
  • senior                                              – 50 zł
 4. Licencja sędziowska    30 zł
 5. Licencja trenerska     – 100 zł
 6. Licencja klubowa       400 zł / kadencja lub 100 zł / rok  – uchwała Zarządu PZKaj nr 08/2022/Z z dnia 23.03.2022 r.
  UWAGA! Faktury za opłacone zaświadczenia oraz licencje wystawiane są na pisemny wniosek wpłacającego.
 7. Stawki za dobowe wypożyczenie sprzętu (obowiązują od 01.06.2017):
  K-1, C-1                    10 zł
  K-2, C-2                    15 zł
  K-4, C-4                    20 zł
  Ergometr                 10 zł
  Ponton                     30 zł
  Ponton z silnikiem 60 zł
  „Ogólne zasady wypożyczania sprzętu sportowego”
  Wpłat należy dokonywać na konto:
              53 1240 2034 1111 0000 0307 0530
             tytuł przelewu: składka członkowska, licencja zawodnicza, trenerska, klubowa, sędziowska, klasa sportowa, za kogo.
  Do wniosków należy dołączać potwierdzenie wpłaty.

Informacja dla stypendystów:
Decyzją Zarządu z dnia 18.12.2015 r. została podjęta uchwała o pokryciu kosztów opłaty skarbowej przez zawodnika w wysokości 10 zł za każdorazowe wydanie decyzji o przyznaniu stypendium sportowego / zmiennej na wniosek PZKaj., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej.
Opłata potrącana będzie przy wypłacie stypendium / zmiennej.

Biuro

Sekretarz Generalna
Jolanta Rzepka jolanta.rzepka@pzkaj.pl 503 005 759
Sekretariat
office@pzkaj.pl tel./fax 22 837 14 70 tel. 22 837 40 59
Karolina Kutyłowska
zaświadczenia / elektroniczny system zgłoszeń (badania, licencje)
karolina.kutylowska@pzkaj.pl 695 795 256
Pion administracyjny
1. Agata Sosińska
kierownik biura / Szkoły Mistrzostwa Sportowego / sprawy Zarządu /  OSSM / sprzęt sportowy
agata.sosinska@pzkaj.pl 510 934 051
 Pion szkolenia
1. Ewelina Staniszewska
elektroniczny system zgłoszeń / wnioski do MSiT (np. stypendia, Team100)
ewelina.staniszewska@pzkaj.pl 533 934 118
2. Aleksandra Jagielińska
szkolenie krajowe / badania / powołania 
aleksandra.jagielinska@pzkaj.pl 533 934 119
3. Maciej Zawadzki
szkolenie zagraniczne / zgrupowania / powołania
maciej.zawadzki@pzkaj.pl 695 795 251
4. Magdalena Karolina Samoszak
federacje międzynarodowe / parakajakarstwo / edukacja kajakowa – sport powszechny / imprezy międzynarodowe – promocja
karolina.samoszak@pzkaj.pl 510 934 115
5. Stefan Kapica
sporty nieolimpijskie / zawody krajowe / System Sportu Młodzieżowego
stefan.kapica@pzkaj.pl 695 795 281
Księgowość i kadry
1. Irena Gajewska
główna księgowa
irena.gajewska@pzkaj.pl 695 795 250
2. Paweł Rodzoch
z-ca głównej księgowej
pawel.rodzoch@pzkaj.pl 695 795 255
3. Marta Kornacka–Wojas
księgowa
marta.kornacka-wojas@pzkaj.pl 695 795 259
4. Agnieszka Nowakowska
kadry
agnieszka.nowakowska@pzkaj.pl 695 795 234
5. Iwona Bodecka
księgowa
iwona.bodecka@pzkaj.pl
6. Iwona Drewnik
księgowa
iwona.drewnik@pzkaj.pl 510 934 146
Inne
1. Inspektor Ochrony Danych ido@pzkaj.pl 22 837 14 70

Kolegium Sędziów

E-mail ogólny Kolegium Sędziów – ks@pzkaj.pl

Skład Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego

 

1. Jolanta Rzepka
Przewodnicząca KS
e-mail: jolanta.rzepka@pzkaj.pl
tel. 503 005 759
2. Marek Stanny
Zastępca Przewodniczącej KS
e-mail: mstanny@vp.pl
tel. 601 514 258
3. Anita Kaczmarek
Sekretarz
e-mail: ks@pzkaj.pl
tel. 601 247 272
4. Róża Banasik-Zarańska
Członek KS d/s kajakarstwa klasycznego i maratonu, SUP, spraw międzynarodowych
e-mail: rozazar@wp.pl
tel. 882 405 426
5. Jadwiga Nieć
Członek KS d/s slalomu
e-mail: janie3@o2.pl
tel. 603 102 288
6. Marta Bugaj
Członek KS d/s kajak polo
e-mail: marta_bugaj@o2.pl
tel. 508 181 162
7. Łukasz Waśko
Członek KS d/s freestyle
e-mail: wasko.pzkaj@gmail.com
tel. 694 230 950
8. Tomasz Leszczyński
Członek KS d/s smoczych łodzi
e-mail: czyczul1974@wp.pl
tel. 502 029 679
9. Leszek Golon
Członek KS d/s kajakarstwa powszechnego
e-mail: leszek.golon@wp.pl
tel. 502 415 432

Komisje sędziowskie

E-mail ogólny Kolegium Sędziów – ks@pzkaj.pl

Komisje sędziowskie powołane na regaty centralne

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kolegium sędziów – licencje / regulaminy

E-mail ogólny Kolegium Sędziów – ks@pzkaj.pl

Licencje sędziowskie

Regulaminy sędziowskie

Kapituła Dziedzictwa i Odznaczeń

1. Czesław Górka
Przewodniczący
Czechowice-Dziedzice
gorka.czeslaw@poczta.fm
2. Ireneusz Pracharczyk
Członek
Poznań
pracharczyk@olimpijczyk.org
3. Janusz Milewski
Członek
Olsztyn
j.milewski@o2.pl
4. Jolanta Suszka
Członek

Sulejów
jsuszka@wp.pl
5. Zbigniew Kudlik
Członek
Nowy Sącz
zbigniew.kudlik@gmail.com

Wnioski prosimy kierować na adres:
kapitula@pzkaj.pl

 Odznaczenia

Statut

2018

Statut Polskiego Związku Kajakowego – zatwierdzony przez MSiT 15.06.2018 r.

Decyzja o zatwierdzeniu statutu Polskiego Związku Kajakowego – z dnia 15.06.2018 r.

ARCHIWALNE STATUTY:

2015

Statut Polskiego Związku Kajakowego – zatwierdzony przez MSiT 24.02.2015 r.

Decyzja o zatwierdzeniu statutu Polskiego Związku Kajakowego – z dnia 24.02.2015 r.

2012

Statut Polskiego Związku Kajakowego – zatwierdzony przez MSiT 26.01.2012 r.

Decyzja o zatwierdzeniu statutu Polskiego Związku Kajakowego – z dnia 26.01.2012 r.

Zamówienia publiczne – old

14.02.2019

 

25.01.2019

 

 

25.01.2019

 

 

22.01.2019

 

 

 

18.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019

 

 

 

14.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego IV 


Wybór podmiotu na najem samochodów do transportu sprzętu i obsługi podróży zagranicznych zawodników slalomu Polskiego Związku Kajakowego 


Wybór podmiotu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych i odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego 


Wybór podmiotu na najem samochodów wraz z przyczepami do transportu sprzętu i osób w trakcie podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego 

Załącznik nr 2 sprint   Załącznik nr 2 slalom 


Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego 

Organizator informuje o wyborze oferty:

Część 2 – grupa sprintu kanadyjkarzy seniorów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 63/15, cena  za 1 kilometr w kraju 2,21 zł brutto, za granicą 2,71 zł brutto.

W przetargu na część 2 wpłynęły dwie oferty.

Część 1 grupa slalomu młodzieży i juniorów

Organizator informuje o unieważnieniu przetargu w tej części.


Wybór podmiotu na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego 
Organizator informuje o wyborze oferty firmy CMT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 18 – cena 162.298,50 zł


Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego 

część 1 – sprint kobiety 
część 2 – sprint kobiety kanadyjkarki 
część 3 – sprint mężczyźni 

Organizator informuje o wyborze ofert:

Część 1 – Kanusport z siedzibą w Komornikach ul. Telimeny 33.

W przetargu na część 1. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 2 – Canoe – Sport Mariusz Szałkowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Kolejowa 24.

W przetargu na część 2. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 3- Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.


Wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego 

Informacja dodatkowa do przetargu  –

Organizator informuje o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum – Travel Concierge A. Szewczak  M. Sadoch sp. j. z siedzibą w Warszawie i Time4travel sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.

Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

 

26.08.2014 Dostawa pontonów składanych wraz z silnikiem .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
Modyfikacja SIWZ z 27.08.2014
Modyfikacja SIWZ z 28.08.2014Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.10.2010 Regulamin udzielania zamówień publicznych.
15.07.2010 W związku z nie złożeniem żadnej oferty na dostawę sprzętu sportowego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 166061-2010 zostaje unieważnione, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
25.06.2010 Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu sportowego do kajakarstwa klasycznego, slalomowego i do kajak polo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kadra narodowa

Zamieszczenie na liście nie jest jednoznaczne z powołaniem na zgrupowania kadry i udziałem w zawodach, jako reprezentanta Polski.

Wszelkie uwagi dotyczące składu kadr w tym uzupełnienia numerów licencji, nazwisk trenerów prosimy wysyłać na office@pzkaj.pl !

Skład kadry – 2024

 1. Slalom   – seniorzy
 2. Klasyka – seniorzy

Skład kadry – 2023

 1. Slalom   – seniorzy
 2. Slalom   – juniorzy
 3. Klasyka – seniorzy
 4. Klasyka – juniorzy
 5. Kajak polo
 6. Freestyle kajakowy
 7. Parakajakarze
 8. SUP 

Skład kadry – 2022

 1. Slalom   – seniorzy
 2. Slalom   – juniorzy
 3. Klasyka – seniorzy
 4. Klasyka – juniorzy
 5. Kajak polo
 6. Freestyle kajakowy
 7. Parakajakarze

Skład kadry – 2021

 1. Slalom   – seniorzy – aktualizacja 15.04.2021
 2. Slalom   – juniorzy – aktualizacja 19.08.2021
 3. Klasyka – seniorzy – aktualizacja 6.04.2021
 4. Klasyka – juniorzy – aktualizacja 19.08.2021
 5. Kajak polo – aktualizacja 12.04.2021
 6. Freestyle kajakowy
 7. Parakajakarze

Skład kadry – 2020 

 1. Slalom – seniorzy
 2. Slalom – juniorzy
 3. Slalom – młodzicy (2006-2008)
 4. Klasyka – seniorzy 
 5. Klasyka – juniorzy
 6. Klasyka – młodzicy (2006-2007)
 7. Kajak polo
 8. Freestyle kajakowy
 9. Parakajakarze

Skład kadry – 2019

 1. Slalom – seniorzy
 2. Slalom – juniorzy
 3. Klasyka – seniorzy 
 4. Klasyka – juniorzy
 5. Klasyka – młodzicy (2005-2006)
 6. Kajak polo
 7. Freestyle kajakowy

Skład kadry – 2018

 1. Klasyka – seniorzy – zatwierdzony uchwałą elektroniczną 2/2018 z dnia 09.01.2018 r.
 2. Klasyka – juniorzy zatwierdzony uchwałą elektroniczną 6/2018 z dnia 28.02.2018 r.
 3. Slalom – seniorzy – zatwierdzony uchwałą elektroniczną 2/2018 z dnia 09.01.2018 r.
 4. Slalom – juniorzy – zatwierdzony uchwałą elektroniczną 2/2018 z dnia 09.01.2018 r.
 5. Kajak polo  – zatwierdzony uchwałą elektroniczną 6/2018 z dnia 28.02.2018 r.
 6. Parakajakarstwo zatwierdzony uchwałą elektroniczną 10/2018 z dnia 22.03.2018 r.
 7. Freestyle – zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 07.03.2018 r.

Skład kadry – 2017zatwierdzone uchwałą elektroniczną nr 12/2017 z dnia 13.04.2017

 1. Klasyka – seniorzy
 2. Klasyka – juniorzy
 3. Slalom – aktualizacja zatwierdzona uchwałą nr 06/08/2017 z dnia 04.08.2017 r.
 4. Kajak polo
 5. Freestyle
 6. Parakajakarstwo – aktualizacja zatwierdzona uchwałą elektroniczną nr 32/2017 z dnia 11.07.2017 r.

Skład kadry – 2016

 1. Klasyka – seniorzy
 2. Klasyka – juniorzy
 3. Slalom
 4. Kajak polo
 5. Parakajakarstwo
 6. Freestyle

Skład kadry – 2015

 1. Klasyka – seniorzy
 2. Klasyka – juniorzy
 3. Slalom
 4. Kajak polo
 5. Freestyle
 6. Parakajakarstwo

Skład kadry – 2014

 1. Klasyka – seniorzy i młodzież 
 2. Klasyka – juniorzy
 3. Slalom
 4. Kajak polo
 5. Parakajakarstwo

Skład kadry – 2013

 1. Klasyka – seniorzy i młodzież 
 2. Klasyka – juniorzy i kadeci
 3. Slalom
 4. Kajak polo
 5. Freestyle
 6. Parakajakarstwo


Skład kadry – 2012

 1. Klasyka – seniorzy
 2. Klasyka – juniorzy
 3. Slalom – seniorzy
 4. Slalom – U23
 5. Slalom – juniorzy
 6. Kajak polo – kobiety
 7. Kajak polo – mężczyźni
 8. Freestyle

Zatwierdzony przez Zarząd PZKaj w dniu 27.03.2012

Skład kadry – 2011

 1. Klasyka – seniorzy
 2. Klasyka – juniorzy i kadeci
 3. Slalom – seniorzy
 4. Slalom – U23
 5. Slalom – juniorzy
 6. Freestyle
 7. Kajak polo – kobiety
 8. Kajak polo – mężczyźni

Skład kadry – 2010

 1. Klasyka – seniorzy
 2. Klasyka – juniorzy
 3. Klasyka – kadeci
 4. Slalom – seniorzy
 5. Slalom – U23
 6. Slalom – juniorzy
 7. Freestyle
 8. Kajak polo – kobiety
 9. Kajak polo – mężczyźni

Skład kadry – 2009

 1. Juniorzy – slalom
 2. Juniorzy – sprint
 3. Kadeci – sprint
 4. Kajakarze seniorzy – sprint
 5. Kanadyjkarze seniorzy – sprint
 6. Kobiety seniorki – sprint
 7. Mlodzieżówka – slalom
 8. Seniorzy – slalom
 9. Seniorzy i juniorzy – freestyle
 10. Seniorzy i juniorzy kajak polo

Skład kadry – 2008

 1. Seniorzy
 2. Juniorzy –
 3. Kadeci

Kontakt

Adres: Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 WARSZAWA   NIP 527-15-42-951
Telefony: tel/fax +48 22 8371470
tel/fax +48 22 8374059
E-mail: prezes: grzegorz.kotowicz@pzkaj.pl
biuro:   office@pzkaj.pl
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. XIII o/Warszawa
Filia w Warszawie
53124020341111000003070530
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Godziny otwarcia biura: poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
Biuro prasowe PZKaj: Paweł Hochstim
e-mail: media@pzkaj.pl

 

Wydrukuj