ICF – kurs online dla trenerów sprintu kajakowego

Węgierski Uniwersytet Wychowania Fizycznego wraz z Międzynarodową Federacją Kajakową (ICF) organizują internetowy kurs dla trenerów sprintu kajakowego na poziomie 3 „Expert Coach”.

Czas trwania kursu: 4 miesiące i kończy się egzaminem.

Koszt kursu: 1.750,00 euro, kurs będzie prowadzony w języku angielskim.

Kurs coachingowy zapewni trenerom systematyczny sposób na podniesienie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie teoretycznych, technicznych i praktycznych aspektów coachingu.

Moduły on-line obejmują wykłady na żywo z prezentacją PP, prezentacje wideo i notatki teoretyczne. Praktyczne elementy będą wymagać od trenerów przesłania materiału wideo przedstawiającego kluczowe punkty nauki. Wykłady będą nagrywane.

Harmonogram wykładów zostanie ustalony, po zgłoszeniu się uczestników. Wykłady rozpoczną się około godziny 14:00 lub 15:00 czasu lokalnego. Harmonogram zostanie sporządzony na korzyść kontynentu, który ma największą liczbę uczestników.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2020_canoe-kayak_sprint_level_3_coaches_course_-_information_and_application_form.pdf

formularz wniosku o przyjęcie można znaleźć tutaj -> https://canoeicf.us7.list-manage.com/track/click?u=2cbee736331aa45e1311e6e8c&id=491c9d4131&e=a726d03f21

Załączony formularz zgłoszeniowy należy przesłać z kopią na następujące adresy e-mail: sebastian.cuattrin@canoeicf.com i csaba.szanto@canoeicf.com