Wydrukuj

Trwa rekrutacja na szkolenie pn „Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych”

Celem szkolenia jest profesjonalizacja kadr trenerskich i szkoleniowych.

Grupa docelowa: przedstawiciele polskich związków sportowych, osoby edukujące innych trenerów podczas kursów instruktorskich, trenerskich.  W szczególny sposób Akademia Trenerska zachęca osoby reprezentujące polskie związki sportowe, które opisują standardy kwalifikacji zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

Oczekiwane efekty szkolenia:

  • umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla grona innych trenerów;
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do konstruowania sesji szkoleniowych dla innych trenerów;
  • rozpoznanie jak trenerzy się uczą;
  • przeanalizowanie roli Coach Developerów/edukatorów w sektorze sportowym;
  • zidentyfikowanie strategii, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
  • opisanie jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
  • przeanalizowanie własnej praktyki trenera i edukatora.

Termin: 28-30.11.2021

Planowana objętość szkolenia: szkolenie w systemie stacjonarnym obejmujące zajęcia warsztatowe oraz pracę własną przed i po szkoleniu.

Udział w szkoleniu będzie poprzedzony zadaniem domowym, które w dniu 23 listopada zostanie przesłane do osób zakwalifikowanych do udziału.

Planowana liczba uczestników szkolenia stacjonarnego: 25 osób.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę przedstawiciele PZS – osoby, które opisują standardy kwalifikacji i procesy walidacji, edukatorzy innych trenerów.

Dodatkowe informacje: przewidziana jest duża ilość ćwiczeń i warsztatów praktycznych doskonalących umiejętności trenerskie.

Rekrutacja trwa do 22 listopada.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: szkolenia@insp.pl

Zespół Akademii Trenerskiej