Wydrukuj

Trening psychomotoryczny zawodnika wysokiego wyczynu

W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne możliwości pomiaru, monitoringu i treningu wybranych zmiennych psychologicznych i psychomotorycznych takich jak: czasy reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybkość i dokładność spostrzegania, koncentracja uwagi, odporność na stres i inne w oparciu o nowoczesne technologie i narzędzia badawcze.
W dalszej części omówiony zostanie wpływ wybranych czynników psychologicznych na sprawność psychomotoryczną zawodników. Przedstawione zostaną związki z takimi zmiennymi jak: poziom pobudzenia, samoocena zawodników, motywacja i inne. Na zakończenie zostaną zaprezentowane praktyczne ćwiczenia kształtujące wybrane uzdolnienia psychomotoryczne. Zostanie także przedstawiona propozycja treningu i ćwiczeń w oparciu o autorski system SportandMinds.

Szkolenie poprowadzi m.in. Marcin Kwiatkowski – psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Certyfikowany psycholog sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Termin: 10.10.2023 r.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00, a zakończy o godzinie 16:00.
Szczegółowy program zostanie opublikowany bliżej terminu szkolenia.

Zapisy trwają do 5.10.2023 r.

Uczestnik może wziąć udział w szkoleniu stacjonarnie (Instytut Sportu) lub zdalnie (platforma ZOOM) – liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona.

Rekrutacja

Opis