Wydrukuj

Szkolenie na Instruktora Sportu z Kajakarstwa

W dniu 27 października 2022 r. rozpocznie się realizacja kursu instruktora sportu z kajakarstwa.

Kurs będzie odbywał się w formie stacjonarnej a materiały będą dostępne online.

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 27-30 października br.

Drugi zjazd zaplanowano w terminie 9-11 grudnia br.

Oba spotkania odbędą się w Gorzowie Wlkp.

W dniu 11 grudnia br. odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną.

Koszt udziału w kursie to 1.750,00 zł.

W cenie znajduje się: opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć.

Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienie w zakresie własnym. Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, wykształcenie, doświadczenie w kajakarstwie, datę i miejsce urodzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać u dr. Mateusza Rynkiewicza:

tel. 796 143 683, sportkurs@gmail.com