Wydrukuj

Szkolenie na Instruktora Sportu z Kajakarstwa

W dniu 13 sierpnia 2021 r. rozpocznie się realizacja kursu instruktora sportu z kajakarstwa.

Kurs będzie podzielony na 2 części.

Pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej od 13 do 31 sierpnia. Będzie to część teoretyczna realizowana online oraz dedykowanej platformie e-learningowej.

Druga część będzie realizowana w dniach od 01 do 05 września, w formie ciągłej w Gorzowie Wlkp.

W dniu 05 września odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną.

Koszt udziału w kursie to 1.600,00 zł.

W cenie znajduje się: opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć.

Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienie w zakresie własnym. Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: Imię nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, wykształcenie, doświadczenie w kajakarstwie, datę i miejsce urodzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać u dr. Mateusza Rynkiewicza:

tel. 796 143 683, sportkurs@gmail.com