- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Szkolenie dla trenerów zaplecza kadr narodowych

Kontynuacja cyklu sesji szkoleniowych z ubiegłego roku opartych na programie wyrównującym wiedzę i umiejętności, skierowanym do szerokiego grona odbiorców: trenerów szkolenia młodzieżowego i bezpośredniego zaplecza kadry.

 

Mając na względzie, że istnieje potrzeba transferu wiedzy do trenerów uzdolnionej młodzieży, nie tylko polskich związków sportowych, ale też niższego szczebla, poziomu województw, szkół mistrzostwa sportowego, klubów. Program szkolenia przewiduje zajęcia z zakresu psychologii sportu (relacja trener-zawodnik), teorii sportu, metod treningu i pomiaru, rejestracji obciążeń treningowych, żywienia i niedozwolonego wspomagania treningu.

 

Stwarzamy możliwość udziału w jednym z dwóch terminów szkolenia:

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zapewniamy przerwę kawową i lunch. Koszty dojazdu we własnym zakresie.

Szczegóły pod linkiem: http://akademiatrenerska.pl/index.php?view=details&id=83%3Aszkolenie-dla-trenerow-zaplecza-kadr-narodowych-warszawa-21102016&option=com_eventlist&Itemid=120

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do 12.10.2016 r. poprzez formularz zgłoszeniowy  pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctXz2O3PUeYEoit9-5TwzjeJPINwcHqFqpASb3ZVaTpnfI3w/viewform?c=0&w=1

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu będzie decydować pełniona funkcja trenera oraz kolejność zgłoszeń.

Kontakt: Piotr Marek 724 930 074

 

Program