Wydrukuj

Statut – porównanie

Udostępniamy porównanie obowiązującego Statutu z projektem nowego Statutu. Do dnia 31.08.2014r. można przesyłać swoje uwagi na adres Biura PZKaj. Porównanie