Wydrukuj

Spotkanie z Polską Agencją Antydopingową POLADA

W dniu 24 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA z polskimi związkami sportowymi.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem p.o. Dyrektora POLADA Michał Rynkowskiego, który omówił nową strukturę Agencji, najważniejsze zmiany dotyczące przepisów antydopingowych oraz płaszczyzny współpracy z pzs.

Kierownik ZBA INSP PIB dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska przedstawiła listę substancji i metod zabronionych, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018 r., oraz aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem odżywek i suplementów. Przestrzegła przed ich stosowaniem na własna rękę, co grozi nie tylko pozytywnym wynikiem badania antydopingowego, jak również negatywnymi skutkami zdrowotnymi, szczególnie w przypadku bardzo młodych zawodników

Temat dotyczący wyłączenia do celów terapeutycznych (TUE) przedstawiła dr Katarzyna Szmigielska – przewodnicząca Komitetu TUE, a na koniec Kierownik Departamentu Informacyjno-Edukacyjnego dr Dariusz Błachnio wraz z Grzegorzem Borkowskim – Oficerem Edukacyjnym POLADA przedstawili program edukacyjny, zachęcając do wspólnych projektów oraz organizacji akcji edukacyjnych podczas zawodów i konferencji trenerskich.

 

Więcej informacji:

https://www.antydoping.pl/aktualnosci/