Wydrukuj

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO!

Fundacja Lotto startuje z nowym projektem – Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO!

Konkurs zakłada wsparcie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Konkurs realizowany będzie w terminie od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczona na jego realizację. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/