Wydrukuj

Sportowe Wakacje 2013

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku, zadanie sportowe pod nazwą „Sportowe Wakacje” – dla dzieci i młodzieży, dofinansowywane ze środków FRKF MSiT, będzie realizowane w dwóch ośrodkach sportowo wypoczynkowych i obejmie łącznie 90 osób w tym 82 zawodników w wieku do 14 lat, pod opieką 8 trenerów.

Zgłoszenia kandydatów na zgrupowania będą mogły dokonywać wyłącznie kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, warunki udziału oraz kryteria kwalifikacyjne, zostaną opracowane przez Organizatorów i po zatwierdzeniu przez PZKaj, zostaną opublikowane podczas Regat Eliminacyjnych Juniorów w Bydgoszczy 31.05-2.06.2013).

Pierwsze zgrupowanie (41 zawodników / 4 trenerów) zostanie zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym „Jowisz” nad jeziorem Turawskim, w Turawie w okresie 01‑14.07.2013 r. Bezpośrednim organizatorem będzie Opolskie Towarzystwo Kajakowe 45-094 Opole, przy ul Spacerowej 3. Odpłatność za udział w zgrupowaniu wyniesie do 400,00zł od osoby (dokładna kwota zostanie podana łącznie z komunikatem kwalifikacyjnym). Wstępne zgłoszenia zawodników (nazwisko i imię, dokładna data urodzenia, adres zamieszkania i bezpośredni kontakt z opiekunami – tel., e-mail) należy wysyłać na adres Organizatora w terminie do 06.06.2013 r. Osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych będzie Pan Krzysztof Bil tel. 500006407, e‑mail: krzysztof-bil@o2.pl.
Na zgrupowanie w Turawie będą kwalifikowani w pierwszej kolejności zawodnicy z województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostateczne ustalenie składu osobowego uczestników nastąpi do 14.06.2013 r.

Drugie zgrupowanie (również dla 41 zawodników / 4 trenerów) zostanie zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym „Relax” w Chomiąży Szlacheckiej, 88-410 Gąsawa, w okresie 13‑26.08.2013 r. Bezpośrednim organizatorem będzie Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy 85-915 Bydgoszcz, przy ul Gdańskiej 163 p 124. Odpłatność za udział w zgrupowaniu wyniesie do 400,00zł od osoby (dokładna kwota zostanie podana łącznie z komunikatem kwalifikacyjnym). Wstępne zgłoszenia zawodników (nazwisko i imię, dokładna data urodzenia, adres zamieszkania i bezpośredni kontakt z opiekunami – tel., e-mail) należy wysyłać na adres Organizatora w terminie do 22.07.2013 r. Osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych będzie Pan Tomasz Wierzewski tel. 697112919, e-mail: tomaszwierzewski@o2.pl.
Na zgrupowanie w Chomiąży Szlacheckiej będą kwalifikowani w pierwszej kolejności zawodnicy z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ostateczne ustalenie składu osobowego uczestników nastąpi do 30.07.2013 r.