Wydrukuj

Składy komisji sędziowskich na regaty centralne kajakarstwa klasycznego i maratonu

Kolegium Sędziów informuje, że dostępne są składy komisji sędziowskich na regaty w sezonie 2021 w specjalności kajakarstwo klasyczne i maraton. 

Składy komisji sędziowskich na regaty centralne kajakarstwa klasycznego i maratonu.

Kolegium Sędziów podczas powołań będzie weryfikowało status sędziego oraz ważność licencji sędziego. Osoby, które nie posiadają aktualnej licencji sędziego nie będą powoływane.