Wydrukuj

Seminarium ICF

Nabór kandydatów na Seminarium ICF

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego informuje o naborze kandydatów na sędziego międzynarodowego specjalności kajakarstwa klasycznego (Canoe Sprint).

liczba miejsc: 2.

Zgłoszenie kandydata dokonuje Przewodniczący OKS. Wniosek należy przesłać na adres: jolanta.rzepka@pzkaj.pl do dnia 3 kwietnia 2022 roku do godziny 21.00.

Kolegium Sędziów PZKaj przypomina, że zgodnie z Regulaminem sędziów kajakarstwa oraz tryb i warunki nadawania klas sędziowskich, §11:

  1. Kandydatem może zostać sędzia, który:
  • legitymuje się 5-letnim, aktywnym stażem sędziowskim w pracach komisji sędziowskich krajowych regat centralnych;
  • posiada minimum I klasę sędziowską;
  • jest w wieku 25 – 65 lat;

W przypadku większej liczby zgłoszeń, Kolegium Sędziów PZKaj. powoła Komisję, która przeprowadzi egzamin wstępny wyłaniający dwóch kandydatów na Seminarium ICF.