Wydrukuj

Selfie z Gwiazdą Sportu – przypomnienie stypendyści

Przypominamy wszystkim stypendystom o wypełnianiu zapisów umowy z zawodnikiem § 6:

 

„Zawodnik/czka pobierający stypendium sportowe w 2017 roku zobowiązany(a) jest do zarejestrowania się w portalu „Selfie z Gwiazdą Sportu” i udziału w minimum czterech spotkaniach popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży.

Zawodnik/czka zobowiązuje się do przygotowania harmonogramu spotkań, określając ich miejsce i dokładny termin.

Zawodnik/czka zobowiązany jest zamieszczać w portalu dokumentację zdjęciową (selfie) i dokonywać krótkiej relacji z każdego wydarzenia.”

 

Zapis w umowie podyktowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wyniku spotkania z przedstawicielami związków sportowych, które miało miejsce w grudniu 2016 r. w Warszawie.

 

Link do programu: https://www.selfiezgwiazdasportu.pl/o-programie/