Wydrukuj

RZEKI POTRZEBUJĄ NASZEGO WSPRACIA

Zanieczyszczenia, ścieki i śmieci są znanym od lat zagrożeniem dla polskich rzek – ale nie jedynym. Do największych należą regulowanie, prostowanie, betonowanie koryt, obwałowywanie i przekopywanie rzek, co wiąże się ze zniszczeniem tarlisk, zalewaniem gniazd i piskląt, usunięciem roślin i dewastacją brzegów.

Regulacja rzek i zabudowywanie terenów zalewowych niszczy przyrodę i zwiększa ryzyko powodzi. Według szacunków Fundacji WWF, co najmniej 80% krajowych rzek zostało przekształconych przez człowieka. A degradacja rzecznych ekosystemów w Polsce spowodowała m.in. wyginięcie takich gatunków jak jesiotr.

Chcąc chronić to niepowtarzalne dziedzictwo, stworzono program „Strażnicy Rzek WWF Polska”, który pozwala zaangażować lokalne społeczności w ochronę ekosystemów. Do głównych zadań strażników będzie należało monitorowanie 150 000 km polskich rzek: obserwacja, interwencje oraz powstrzymywanie szkodliwych zmian. Program szczególnie koncentruje się na szybkim wsparciu ochrony małych rzek, które są najbardziej zagrożone. Formalnie strażnikiem może zostać każdy. Wystarczy chęć udziału w tej wyjątkowej akcji, polegającej na ochronie przyrody i wytrwałość w wypełnianiu obowiązków.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są na stronie straznicy.wwf.pl w specjalnym formularzu.

Dołączcie do programu „Strażnicy Rzek WWF Polska” lub udostępnijcie ten komunikat na Waszej stronie internetowej lub Facebooku. Razem możemy zdziałać więcej – dla nas i przyszłych pokoleń!

NASZE ZAANGAŻOWANIE MOŻE ZMIENIĆ BIEG HISTORII… RZEK!