Wydrukuj

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Ruszył nabór na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Dofinansowywane będą następujące zadania:

  1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
  2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

  • O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT.
  • Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  • Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

„Zajęcia sportowe dla uczniów – 2019”

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html