Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych/odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych/odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego.. Najkorzystniejsze oferty przedstawili:

  • Predman Artur Jankowski
  • Vita Sport Robert Orłowski
  • Puromedica sp. z o.o.
  • Miller Farmacja sp. z o.o.
  • Vitargo SportEnergy sp. z o.o.
  • Olimp laboratories sp. z o.o.
  • Marek Wrzesiński  Barbara Wrzesińska Sp. Jawna

Zestawienie ofert uznanych za najkorzystniejsze w poszczególnych częściach znajduje się w załączniku do niniejszej informacji. W pozostałym zakresie przetarg został unieważniony.

Załącznik