Wydrukuj

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Kajakowego

W dniu 22 września 2022 r. w Warszawie, w siedzibie biura PZKaj Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prezesa Grzegorza Kotowicza oraz w obecności przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki pana Tomasza Wiśniewskiego, powołana na podstawie uchwały Zarządu Związku nr 33/2022/Z z dnia 8 września 2022 r., wyłoniła kandydaturę na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Kajakowego.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta pani Jolanty Rzepki.

Po zapoznaniu się z dokumentami, Komisja stwierdziła, że złożona oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym, a bogate doświadczenie pracy na rzecz kajakarstwa, m.in. na stanowisku dyrektor Komitetu Organizacyjnego regat, jak i wieloletnie doświadczenie w pracy w Wielkopolskim Związku Kajakowym oraz wnikliwie przedstawiony projekt organizacji pracy biura Polskiego Związku Kajakowego sprawiły, że Komisja jednogłośnie zarekomendowała kandydaturę pani Jolanty Rzepki na stanowisko Sekretarz Generalnej Polskiego Związku Kajakowego z obowiązkiem stacjonarnego wykonywania powierzonych obowiązków w biurze PZKaj. Uchwałą elektroniczną nr 33/2022/E z dnia 22 września 2022 r. Zarząd ją zatwierdził.