- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Sportowego

Polski Związek Kajakowy informuje, że w dniu 25 stycznia br., Komisja Konkursowa w składzie:

1. Tadeusz Wróblewski – Prezes

2. Uta Kühn – Wiceprezes

3. Zdzisław Szubski – Wiceprezes

4. Jarosław Andziak

5. Anna Kuder – Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT,

rozpatrzyła 3 oferty, które wpłynęły do biura PZKaj. na objęcie stanowiska Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego. W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego, wyłoniona została kandydatura Pana Wojciecha Kudlika.

Zarząd obradujący w dn. 26 stycznia br., jednogłośnie zatwierdził rekomendację komisji konkursowej.