- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Sportowego PZKaj.

W  dniu  3 czerwca 2019 r. w  Warszawie w siedzibie biura PZKaj., komisja konkursowa pod przewodnictwem Prezesa Tadeusza Wróblewskiego, powołana na podstawie uchwały elektronicznej Zarządu Związku nr 18/2019 z dnia 22 maja 2019 r., wyłoniła kandydaturę na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego.

Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – pana Wojciecha Kudlika.

Po zapoznaniu się z dokumentami komisja stwierdziła, że złożona oferta przez pana Wojciecha Kudlika w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

Bogate doświadczenie kandydata na stanowisku kierowniczym, wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach sportowych oraz wnikliwie sporządzony projekt organizacji szkolenia na okres 2 lat, świadczy o pełnym przygotowaniu do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji.

W związku z powyższym komisja jednogłośnie zarekomendowała kandydaturę pana Wojciecha Kudlika na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego, którą Zarząd zatwierdził uchwałą elektroniczną 23/2019 z dnia 4 czerwca br.