- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Rekrutacja na szkolenie „Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego”

Polski Związek Kajakowy informuje, że do dnia 19.03.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie „Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego zawodników”, które odbędzie się 30.03.2019 r. w Instytucie Sportu-PIB.

Szkolenie jest przewidziane dla trenerów Teamu 100 oraz trenerów zaplecza kadry.

Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową www.akademiatrenerska.pl (dla zalogowanych użytkowników strony).

Celem szkolenia jest przeprowadzenia praktycznych warsztatów w laboratorium fizjologii oraz biochemii. Efektem szkolenia będzie pozyskanie nowych umiejętności i zdobycie najnowszej wiedzy pozwalającej ocenić dyspozycję zawodnika do uczestnictwa w procesie treningowym.

Program szczegółowy i biogramy wykładowców dostępne po zalogowaniu do strefy trenerskiej.

Szkolenie oparte na efektach kształcenia:

•             Efektem szkolenia będzie umiejętność poszerzenia warsztatu trenerskiego o badania biochemiczne oraz zdolność dobierania ich rodzaju w zależności od aktualnych potrzeb.

•             Efektem szkolenia będzie umiejętność zaplanowania w cyklu treningowym badań biochemicznych jako wsparcia procesu indywidualizacji treningu.

•             Uczestnicy będą znali podstawowe formy prezentacji wyników badań i wiedzieli jak w podstawowym stopniu zinterpretować wyniki.

•             Uczestnicy będą potrafili zaplanować harmonogram badań w rocznym procesie szkolenia.

•             Efektem szkolenia będzie poznanie fizjologicznych metod oceny zdolności wysiłkowych zawodników i diagnostyki stanu wytrenowania.

•             Efektem szkolenia będzie aktualna wiedza na temat niedozwolonego dopingu w sporcie oraz dietetyki sportowej, kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej, nabycie praktycznych umiejętności w profilaktyce antydopingowej.

 trenerów Teamu 100 oraz trenerów zaplecza kadry   trenerów Teamu 100 oraz trenerów zaplecza kadry.