Rekrutacja na szkolenie Akademii Trenerskiej

W imieniu Akademii Trenerskiej zapraszamy trenerów i trenerki na szkolenie online (platforma Zoom):
Rola trenera w zapobieganiu przemocy w sporcie – zagadnienia prawne i etyczne. Ubezpieczenia trenerów.

Data: 29.10.2021

Celem szkolenia jest uświadomienie i uwrażliwienie trenerów na formy przemocy mogące wystąpić podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz przedstawienie zagadnień o odpowiedzialności prawnej i moralnej trenerów, przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących postępowania w tworzeniu zdrowej i bezpiecznej przestrzeni do trenowania młodych zawodników. Celem szkolenia jest też przedstawienie zagadnienia procedury postępowania trenera w razie wypadku zawodnika podczas treningu oraz ochrona ubezpieczeniowa trenerów.

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostali:

Ludwik Żukowski – prawnik

Justyna Borońska – trenerka koszykówki

Beata Mieńkowska  – psycholog (sportu) i psychoterapeutka

Alicja Długołęcka – seksuolog, pracownik naukowy AWF Warszawa

Szczegóły i zapisy