Wydrukuj

Rekomendacja Wód Polskich w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Wody Polskie, od 20.04.2020 r. obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym złagodzono wiele ograniczeń obowiązujących do tej pory.

Ogólny zakaz przemieszczania się obowiązywał do 19.04.2020 r. Przypomnijmy § 5.: do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, (…). 

Obecnie można już się przemieszczać, również w celach rekreacyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Aktualne zasady w pełnym brzmieniu są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Wody Polskie, jako administrator dróg wodnych życzą pomyślnych wiatrów i apelują o zachowanie wszystkich niezbędnych zaleceń bezpieczeństwa.

Jako archiwum poniżej link do obowiązujących do 19.04.2020 r. regulacji:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf

Źródło: https://www.wody.gov.pl