Wydrukuj

Publikacja: „Kajakarstwo. Praktyczne aspekty treningu na różnych etapach zaawansowania”

Kajakarstwo. Praktyczne aspekty treningu na różnych etapach zaawansowania
Redaktor: Mateusz Rynkiewicz

[frg. wstępu] „W pracy trenerskiej ważne jest, aby systematycznie wzbogacać swój warsztat pracy, gdyż wiedza na temat treningu sportowego rozwija się systematycznie. Rozwój nauki, jak i technologii, większa wiedza o funkcjonowaniu człowieka i jego rozwoju, jak również lepszy sprzęt sportowy powodują nieustanne poprawianie wyników sportowych. Dodatkowo we współczesnej rywalizacji sportowej o zwycięstwie często decydują tysięczne części sekundy. Dlatego bardzo ważna jest praca trenerów na wszystkich szczeblach rozwoju zawodnika.
Warsztat pracy trenerskiej powinien być doskonalony kilkutorowo. Z jednej strony poprzez różnego rodzaju formy szkoleń i kursów. Z drugiej zaś każdy trener winien monitorować swoją pracę szkoleniową, porównywać wyniki uzyskanej pracy z założeniami, a następnie szukać przyczyn rozbieżności. Tego typu analizy powinny być robione na każdym etapie szkolenia sportowego. Wówczas połączenie edukacji i analizy własnej
pracy pozwoli na systematyczny rozwój i uzyskiwanie coraz lepszych rezultatów.
Aby zapewnić ciągłość szkolenia szerokiego grona trenerskiego, o wysokim poziomie kompetencji, należy stworzyć dostęp do szkoleń i materiałów edukacyjnych, ale również umożliwić przekazywanie wiedzy przez bardziej doświadczonych trenerów ich młodszym kolegom i koleżankom…..”

Jak zamawiać?

Zamówienia książek proszę składać na adres email: ksiegarnia@ow.uz.zgora.pl

Zamówienie powinno zawierać:

  • adres dostawy
  • adres do faktury jeśli jest inny
  • tytuł książki
  • ilość egzemplarzy

Link