Wydrukuj

Przetarg na dostawę na dostawę kajaków i kanadyjek

Przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę kajaków i kanadyjek prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.)

Termin składania ofert: 28 lipca 2023 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2023 r. godz. 11:30

Przetarg na dostawę kajaków i kanadyjek

Formularz edytowalny