- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Przepisy antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej 2021

Znowelizowane przepisy antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej