Wydrukuj

Przełomowe wydarzenie w historii lubelskiego kajakarstwa

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszyły zajęcia treningowe w pierwszej klasie gimnazjalnej profilowanej o specjalności kajakowej. Jest to przełomowe wydarzenie w historii lubelskiego kajakarstwa.

Klasa powstała w Zespole Szkół Nr 8 w Lublinie, liczy 16 uczniów. Zajęcia treningowe prowadzą: Magdalena Michalik oraz Zbigniew Świderski. Ponadto utworzona została dodatkowa grupa szkoleniowa  z klas 4-6 oraz 2 klas gimnazjum w liczbie 40 osób. Zajęcia treningowe e tej grupie prowadzi w formie wolontariatu nasz były zawodnik Paweł Bartkiewicz.

W dniu 18.09.2013r. w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące klasy profilowanej w dyscyplinie kajakarstwo.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Katarzyna Mieczkowska-Czerniak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych.
  • Tadeusz Wróblewski –  Członek Zarządu  PZK.
  • Jakub Kossowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki.
  • Grażyna Daniewska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie.
  • Jarosław Daniewski – Kierownik referatu ds. sportu.
  • Zofia Filipek – Kraczek –Prezes Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego „FALA”
  • Zbigniew Świderski – Sekretarz Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego „FALA”

Goście obejrzeli zaplecze sportowe Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie przystosowane do potrzeb prowadzenia zajęć z kajakarstwa. Obecnie do dyspozycji klasy profilowanej są kajaki klubu sportowego „Fala”, 2 ergometry kajakowe oraz sala gimnastyczna z wyposażeniem.

Rozmowy dotyczyły:

  • Rozwoju bazy sportowej dla klasy o profilu kajakarskim, w szczególności budowy w sąsiedztwie szkoły przystani kajakowej – prace zaplanowane na październik 2013r. oraz budowy hangaru na kajaki wraz z zapleczem – prace zaplanowane na marzec-kwiecień 2014r.
  • Współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym oraz Lubelskim Towarzystwem Kajakowym „Fala”
  • Organizacji zawodów kajakowych.

 

{gallery}aktualnosci_2013/Lublin{/gallery}