Wydrukuj

Przegląd ofert trenerskich zakończony. Kadra trenerska ustalona

30 grudnia br. Prezes PZKaj. Tadeusz Wróblewski  po przeglądzie ofert i opinii Zespołu  w składzie: Zdzisław Szubski, Bogusław Popiela, Kajetan Broniewski i Jarosław Andziak, podjął decyzję o powierzeniu obowiązków trenera kadry narodowej:

1. Mariuszowi Słowińskiemu  –  kadra kajakarzy

2. Markowi Plochowi – kadra kanadyjkarzy

3. Robertowi Włodarczykowi – kadra juniorów

Nie wprowadzono zmian w dotychczasowej obsadzie grup. Kadrą kobiet kieruje trener Tomasz Kryk, kadrą kanadyjkarek  trener Mariusz Szałkowski, grupą maratonu trener Mateusz Rynkiewicz, kajak polo trenerzy: Dariusz Pilarz i Norbert Watkowski.

W kajakarstwie slalomowym nie powołano trenera koordynatora.  W nowym sezonie organizacja szkolenia będzie opierała się w oparciu o grupy ośrodkowe.

1. Grupa nowosądecka  – trener Bogdan Okręglak

2. Grupa krakowska „Kolna” – trener Zbigniew Miązek

3. Grupa krakowska ”Akademicy”- trener Janusz Żyłka-Żebracki

Za szkolenie kadry juniorów w slalomie, odpowiada trener SMS w Krakowie, Dariusz Wrzosek.

Na II Zebraniu Zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniu 26 stycznia 2017r, będzie podjęta uchwała ostatecznie zatwierdzająca  powyższe decyzje.