Wydrukuj

Protokół z otwarcia ofert na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Organizator Polski Związek Kajakowy informuje, że postanowił zawrzeć umowy ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przetargu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i sprzętu Polskiego Związku Kajakowego, niepodlegające odrzuceniu dopuszczając tym samym w częściach, w których zostało złożonych kilka ofert podział poszczególnych wyjazdów pomiędzy wykonawców.

Protokół