Wydrukuj

Projekt kalendarza na rok 2015

Prosimy o przysyłanie do PZKaj informacji dot. terminów i miejsca organizacji zawodów o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim celem uzupełnienia kalendarza centralnego (włącznie z zapowiedzią).

Kalendarz