Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarek seniorek
na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 2-18.5.2022 r. Zobacz