- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarek U23
na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 2-22.5.2022 r. Zobacz