Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorów kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 9-16.8.2022 r. Zobacz