Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorek kanadyjkarek na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 11.7–2.8.2024 r. Zobacz