Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorów kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 9.7–3.8.2024 r. Zobacz