Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej juniorów kanadyjkarzy i kanadyjkarek na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 1–15.7.2024 r. Zobacz