Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorów kanadyjkarzy i kanadyjkarek na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 20.6–9.7.2024 r. Zobacz