Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarzy seniorów na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 4-30.7.2022 r. Zobacz