- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarzy seniorów na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 2–23.1.2022 r. Zobacz