Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu w terminie 28.11–19.12.2021 r. Zobacz