Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej juniorek i juniorów kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 25.08-08.09.2021 r. Zobacz