Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej juniorów kanadyjkarek
i kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 24.4-3.5.2022 r. Zobacz