- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby z kadry narodowej juniorek i juniorów kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 4-23.06.2021 r. Zobacz