Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej juniorów kanadyjkarek i kanadyjkarzy
na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 5-21.6.2022 r. Zobacz