Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarzy seniorów
na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 3-27.6.2022 r. Zobacz