Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kajakarzy seniorów
na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 1-21.6.2022 r. Zobacz