Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorów kanadyjkarzy i kanadyjkarek na zgrupowanie, które odbędzie się w Mina de São Domingos (Portugalia) w terminie 29.10-26.11.2023 r. Zobacz