Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kanadyjkarzy U23
na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu, w terminie 30.5-21.6.2022 r. Zobacz