Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorek kanadyjkarek na zgrupowanie, które odbędzie się w Montemor (Portugalia) w terminie 5-26.4.2023 r. Zobacz